Klient:
Vánoční Těšíňák
Obsah projektu
Vizuální styl projektu Vánočního Těšíňáka
Vánoční Těšíňák, je projekt čtyř kamarádu, kteří si dali za cíl oživit náměstí Českého Těšína v období adventních svátků. Hlavním motivem projektu se stal hrníček a nápoj Vánoční Těšíňák.
Inspirací k vytvoření vizuálního stylu se stalo sté výročí Českého Těšína.
Motivem grafiky hrníčku Vánočního Těšíňáka je veršovaný příběh vztahující se k Českému Těšínu doplněný kresebnou stylizací verše. V textu jsou vyzdviženy události, vzpomínky, symboly a slova z nářečí, které jsou neodmyslitelně spjaty s Českým Těšínem.
Plakáty kampaně veršuj s Vánočním Těšíňákem, které byly různě rozmístěny v rámci Českého Těšína. Měly odkazovat na 100. výročí Českého Těšína a zároveň vybízet k interakci mezi Vánočním Těšíňákem a lidmi, kteří mohli přispívat svými verši na sociálních sítí Vánočního Těšíňáka.
Back to Top