Výstava a prezentace svítidla Waves
Marek Wenglorz představuje sérii celokovových svítidel _Waves. Princip je založený na transformaci původně plošného materiálu plechu do prostorového objektu s minimálním odpadem při výrobě. Kov je zvolen kvůli jeho tvárnosti, pevnosti a možnosti recyklace.
Marek Wenglorz introduces a series of all-metal lights _Waves. The principle is based on the transformation of the original flat sheet metal material into a spatial object with minimal production waste. Metal was chosen because of its ductility, strength and recyclability.
Back to Top